Šiame puslapyje naudojami slapukai (cookies). Jie būtini tinkamam svetainės funkcionavimui ir lankomumui stebėti.

 
Pagrindinis > Archyvas > Archyvas 2013 > Nr. 2013/02 > LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas

Sausio 20 d. apie 16.30 val. Suvalkų „Vienybės“ klube prasidėjo LLD Suvalkų skyriaus ataskaitinis susirinkimas. Be suvalkiečių, jame dalyvavo LLD pirmininkas Algirdas Vaicekauskas.

Suvalkų skyriaus pirmininkas Juozas Vaznelis (pradėjęs eiti šias pareigas 2011 m. lapkričio 8 d.), pasveikinęs susirinkusius, pateikė 2012 m. veiklos ataskaitą. Jis paminėjo antradienio susitikimus klube, choro „Ančia“ ir mėgėjų teatro „Sūduvis“ repeticijas, valdybos posėdžius, „Suvalkiečio“ redakcinės kolegijos susitikimus, įvairius renginius, viešėjusius svečius. Daugiausia šiemet dirbta keliantis į naujas klubo patalpas Kosciuškos g. 76.

Pirmininkas aptarė šių metų veiklos programą. Šiemet planuojami renginiai: Vasario 16-osios minėjimas, 1863 metų sukilimo metinių minėjimas ir Poezijos pavasaris, teatro „Sūduvis“ pasirodymas, Suvalkų sutarties minėjimas ir kt. Norima taip pat išleisti dvi kompaktines plokšteles: choro „Ančia“ ir „Tėviškės aidų“. Be to, Elė Staskevičienė ir Kazimieras Baranauskas renka medžiagą naujai knygai – apie dailininką ir Vygrių vienuolyno gidą Viktorą Vinikaitį.

Pirmininko nuomone, pagrindinė problema – kad veikloje nedalyvauja jauni žmonės. Daug lietuvių vaikų nelanko lietuvių kalbos pamokų. Jis siūlė padiskutuoti, kaip galima būtų pritraukti jaunimą. Gal reikėtų, kad skyriui imtų vadovauti jaunas energingas žmogus?

Po pirmininko J. Vaznelio pasisakymo finansinę ataskaitą pateikė iždininkas Kostas Leončikas. Jo nuomone, praėjusieji metai buvo labai sėkmingi, kadangi vyko nemažai kultūrinių renginių, išleistos dvi suvalkiečių knygos, persikelta į naujas patalpas.

Paskui K. Baranauskas trumpai papasakojo apie „Suvalkiečio“ leidybą. Šis leidinys eina jau 21 metus. Šiemet planuojama žurnale rašyti apie 1863 m. sukilimą, kuriame, tarp kitko, dalyvavo Suvalkų ir Seinų gyventojai, paminėti Vygrių „gerąją sielą“, „paskutinį kamendulį“ V. Vinikaitį. K. Baranauskas atkreipė dėmesį, jog mažai žinoma yra pirmoji sūduvių sostinė – Uosinės piliakalnis Osinkių kaime. Siūlė jį įamžinti pastatant paminklinį akmenį.

LLD pirmininkas A. Vaicekauskas, džiaugdamasis suvalkiečių veikla, sakė, kad jie esą bendruomeniškumo ir solidarumo pavyzdys. „Svarbus klausimas – jaunimo trūkumas, – kalbėjo LLD pirmininkas. – Tai bendra visų Lenkijos lietuvių problema. Tai byloja, kad mes silpstam. Turėtume būti atsakingesni. Aš esu lietuvis – gerai, bet kur mano vaikai? Reikėtų ugdyti atsakomybės jausmą: žmogus atsakingas už tautą, už bendruomenę, ne tik už save.“

Teresė Uzdilaitė trumpai pristatė lietuvių sielovados reikalus. Suvalkuose lietuviškos mišios aukojamos du kartus per mėnesį.

Susirinkimui baigiantis K. Leončikas pasiūlė sudaryti jaunų lietuvių sąrašą ir pakviesti juos į klubą pasikalbėti, paskatinti įsitraukti į veiklą.

(bo)

Komentarai:

Leave a Reply(Your email will not be publicly displayed.)


Captcha Code

Click the image to see another captcha.